Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Hubertus van Scheers


Geboren: 4-10-1861 te Dordrecht
Wonende: Hellingen 49 (Dordrecht)
Functie: zandarbeider bij Penn en Bauduin
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 10 Februari 1931) Met terugzending der stukken, in mijn handen gesteld bij Uw bovenaangehaalde apostille, deel ik U het volgende mede.
Jacob VERLOOP, constructiewerker, geboren te Dordrecht 16 maart 1865, wonende alhier aan de Bilderdijkstraat 7;
Pieter Hubertus van SCHEERS, zandbereider, geboren te Dordrecht 4 October 1861, wonende alhier aan de Hellingen 49; en
Ferdinand van der REST, vuurwerker, geboren te Dubeldam 1 November 1857, wonende alhier aan de Bilderdijkstraat 52 rood,
staan in hunne omgeving gunstig bekend en bij onderzoek is niets te hunnen nadeele gebleken.
Volgens verkregen inlichtingen ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier werden zij nimmer veroordeeld.
Voor zoover is kunnen blijken, doet zich omtrent geen hunner een omstandigheid voor, welke een eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding, wegens langdurigen trouwen dienst in het bedrijf van Penn en Bauduin's machinefabriek, ijzergieterij en constructiewerkpalats, in den weg staat.
Er is naar mijne meening alle aanleiding om betrokkenen die onderscheiding te doen deelachtig worden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.