Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Arend Jan Scheurkogel


Geboren: 21-1-1883 te Dordrecht (overl. 7-7-1945)
Wonende: Tesselschadestraat 5 (Dordrecht)
Functie: onderwijzer
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 13-9-1937)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 16 Augustus 1937) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 10 Augustus j.l. No. 1320 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Arend Jan Scheurkogel, geboren te Dordrecht 21 Januari 1883, woonachtig alhier aan de Tesselschadestraat 5, is als onderwijzer werkzaam aan de bijzondere lagere school aan den Rijksstraatweg alhier.
De Heer Scheurkogel geniet, in verband met zijn functie ten aanzien van het jeugdwerk, dat hij hier sedert jaren verricht, een uitstekende reputatie. Hij staat in alle opzichten zeer gunstig bekend. Blijkens informatie ter Griffie der Arrondissements-rechtbank alhier werd hij nimmer veroordeeld.
Uit het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid gebleken, welke het eventueel verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan den Heer Scheurkogel in den weg staat. Een Koninklijke onderscheiding zal ook door hem op hoogen prijs worden gesteld. De v.v. Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 23 September 1937) Ingevolge het door den Minister van Binnenlandsche Zaken tot mij gericht verzoek, deel ik U mede, dat bij Koninklijk ebsluit van 13 September 1937, No. 15, de heer A.J. Scheurkogel, wonende in Uw gemeente, Tesselschadestraat 5, benoemd is tot ridder in de irde van Oranje-Nassau. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.