Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mevr. Maria Hillena Verhoeven-Schmitz


Geboren: 30-11-1883 te Haarlem
Wonende: Reeweg Oost 114(58a) (Dordrecht)
Functie: letterkundige
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 2-11-1953)
Uitreiking: 30 november 1953

Aanmerkingen:

  • ('s-Gravenhage 4 September 1953) Bij mijn Ministerie is een aanvrage ingekomen om het verlenen van een Koninklijke onderscheiding te bevorderen aan mevrouw M. Verhoeven-Schmitz, letterkundige, wonende te Dordrecht, die op 30 November a.s. haar zeventigste verjaardag hoopt te vieren. Ik moge U verozken mij te doen weten of naar Uw mening en die van de burgemeester van Dordrecht op enigerlei grond bezwaren zouden kunnen bestaan tegen het verlenen van een onderscheiding aan mevrouw Verhoeven voornoemd. Een eventuele benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau komt mij voor in dit geval een passende onderscheiding te zijn.

  • sinds 1-1-1890 in het bevolkingsregister te Dordrecht.

  • Zij was gehuwd met de heer Leendert A. Verhoeven, die op 31 Juli 1932 te Dordrecht is overleden.

  • Voorzover bekend heeft zij zich gedurende de bezetting als een goed Nederlandse gedragen.

  • Wij Juliana , bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz enz enz. Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 October 1953, no. 1668 Kabinet: Hebben goedgevonden en verstaan: te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mevrouw M.H. Verhoeven-Schmitz, letterkundige, wonende te Dordrecht.... Soestdijk, 2 November 1953 (get) Juliana;


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.