Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Huibert Bosman


Geboren: 25-6-1905 te Dordrecht
Wonende: Populierenlaan 20 (Dordrecht)
Functie: onderwijzer
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassa
Uitreiking: 29 april 1971

Aanmerkingen:

- De heer Bosman heeft gedurende een lange reeks van jaren als secretaris van de commissie (=commissie van rijksgecommitteerden bij de examens voor het diploma voortgezette studie handenarbeid) ter regeling van de tentamens de zeer omvangrijke organisatie van de tentamens belangeloos en op een voorbeeldige wijze verzorgd.
- Na zijn kweekschoolopleiding, die afgerond werd met de hoofdakte, onderwijzer bij het openbaar gewoon lager onderwijs respectievelijk te Sliedrecht en te Dordrecht. Vervolgens onderwijzer aan het neutraal bijzonder lager onderwijs en onderwijzer bij het openbaar uitgebreid lager onderwijs te Dordrecht, gedurende de jaren voor zijn pensionering als adjunct-directeur van een gemeentelijke school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Gedurende 30 jaren was de heer Bosman leraar handenarbeid aan de gemeentelijke Kweekschool te Dordrecht. Sinds 1938 lid van de examencommissie voor de akte handenarbeid l.o., waar hij als plaatsvervangend voorzitter de organisatie van het examen verzorgde.
- indiensttreding 1925 (totale diensttijd 45 jaar)
- Begon zijn loopbaan als onderwijzer te Dordrecht op 9 september 1925. Na als zodanig werkzaam te zijn geweest in Sliedrecht van 4 januari 1926 tot 1 november 1930, werd hij ingaande 1 november 1930 weer te Dordrecht benoemd. Per 1 september 1957 werd hij daar adjunct-directeur van en leraar aan een openbare school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. In deze functie heeft hij zich vele verdiensten voor het onderwijs verworven.
Daarnaast moet gewezen worden op zijn jarenlange belangeloze werk (sinds 1948) voor de Vereniging voor Handenarbeid, en wel als secretaris van de commissie ter regeling van de tentamens voor het diploma voortgezette studie handenarbeid. De organisatie van deze tentamens is moeilijk te vergelijken met die van andere examens en tentamens, omdat de verscheidenheid in de werkvormen, de omvangrijke materiaalvoorzieningen, de verzorging van de opgaven enz zeer veel tijd en deskundigheid vragen. Door zijn serieuze arbeid heeft de heer Bosman al die jaren een direct onderwijsbelang gediend, aangezien de waarde van eerdergenoemd diploma in de huidige onderwijsconstellatie zeer hoog kan worden aangeslagen. Voorts is de heer Bosman sinds 1938 lid van de examencommissie voor de akte handenarbeid l.o., waarin hij als plaatsvervangend voorzitter de organisatie van het examen verzorgt. Tenslotte was hij 30 jaar leraar handenarbeid aan de gemeentelijke kweekschool te Dordrecht. Uit deze functie werd hij 1 juli 1970 en uit die van adjunct-directeur bij het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs per 1 augustus 1970 gepensioneerd.

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2708 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.