Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Spoel


Geboren: 31-5-1876 te Dordrecht
Wonende: Crayensteijnstraat 117 (Dordrecht)
Functie: voorman schilder bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 23 April 1940) In antwoord op bovengehaalde apostille heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
Johannes Spoel, geboren te Dordrecht 31 Mei 1876, wonende te Dordrecht aan de Crayensteijnstraat 117, staat gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank alhier staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Op politiek gebied treedt hij niet op den voorgrond. Sedert 1921 is hij lid van den Algemeenen Nederlandschen Metaalbewerkers Bond. Op 21 Juni a.s. zal Spoel 40 jaren achtereen in dienst zijn van de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken alhier. Hij heeft zich doen kennen als een ijverig en kundig werkman met groote plichtsbetrachting. Zijn functie bij voornoemde N.V., is thans voorman-schilder; hij heeft 10 man personeel onder zich. Een eventueele onderscheiding zal door hem zeer op prijs worden gesteld. Op grond van het bovenstaande moge ik Uwe Excellentie verzoeken te willen bevorderen, dat aan Spoel een koninklijke onderscheiding wordt verleend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.