Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jenneke de Sterke


Geboren: 18-11-1867 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: dienstbode
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 13 Februari 1924) Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 5 Februari j.l. Kabinet no. 81 en met terugzending der daarbij gezonden bijlagen, heb ik de eer U het volgende te berichten: De dienstbode, voor wie adressante eene Koninklijke onderscheiding vraagt, is genaamd Jenneke de Sterke, geboren te Dordrecht 18 november 1867 en is, blijkens informatie, sedert harer geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Of zij sedert 1 Mei 1894 inwonende dienstbode bij adressante is, kan uit de bevolkingsregisters niet blijken. Er bestaat echter geen aanleiding om de daaromtrent door adressante in het adres vermelde in dientneming van Jenneke de Sterke, in twijfel te trekken. Daar deze dienstbode zeer gunstig bekend staat en nimmer met Politie of Justie in anaraking is geweest, bestaat er mijns inzien voldoende aanleiding tot inwilliging van het door adressante gedaan verzoek. Ik meen U dan ook te mogen advoseeren om mede te werken, dat Jenneke de Sterke voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking wordt gebracht. De Burgemeester van Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.