Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

T. Stok


Geboren: -
Wonende: Willemstraat 20 (Dordrecht)
Functie: raadslid / voorzitter Provinciaal Comité Zuid-Holland van den Christelijk Nationale Werkmansbond
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Provinciaal Comité Zuid-Holland van den Christelijk Nationale Werkmansbond; voorzitter T. Stok, Willemstraat 20 Dordrecht; Secretaris H. Verheul C264 Sliedrecht; penningmeester T.E. Roseboom te Woerden; Sliedrecht 29 Januari 1934) Namens het Provinciaal Bestuur van bovengenoemde Organisatie kom ik beleefd Uwe medewerking vragen voor het volgende. Onzen Voorzitter den WelEd. Heer T. Stok, Willemstraat 20, a costi, zal den 10 Maart 25 jaar bij ons in functie zijn. Waar genoemde persoon in uwe gemeente als, Raadslid, Vertegenw. Samenw. Zendings Corp te Oegstgeest en op velerlei ander terrein werkzaam is, dacht ons bestuur het goed Uwe EdelAchtb. te willen verzoeken om dhr Stok voor te dragen voor een Ridderorde.
Desgewenscht zijn wij gaarne voor nadere inlichtingen bereid en danken U bij voorbaat vriendelijk voor uwe medewerking in deze. Hoogachtend Namens het Bestuur, H. Verheul.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.