Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jakobus Johannes Bosman


Geboren: 5-4-1872 te Dordrecht
Wonende: Balistraat 4 (Dordrecht)
Functie: mr. der Wapenen in de Schermkunst
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: 29 april 1960 om 10.uur, op het Stadhuis

Aanmerkingen:

 • J.J. Bosman hoopt op 20 december 1960 te gedenken dat hij 70 jaren zich Mr. der Wapenen in de Schermkunst mag noemen tevens instrukteur. In 1890 op 18-jarige leeftijd als lid (later eerelid) van de Dordrechtse Scherm Vereeniging Nederland en Oranje behaalde hij zijn brevet als mr der Wapenen zijnde degen, sabel, geweer lange en korte stok tevens instrukteur. Hij heeft honderden jongemannen de schermkunst bij gebracht en hun brevet onderteekend als prevot of meester. En velen hunner vonden later hun werkkring in Oost Indie, Amerika, Duitsland enz. Waar zij de schermsport ook beoefende. 1918 Na de Eerste Wereld Oorlog kwam het gebroken Geweerzpe(?), en daalde de belangstelling voor de schermsport.
  Toen werd hij aangezocht door wijlen hopman Mak van Waaij, om de jongen van zijn groep in de schermkunst te bekwamen.
  Dat verzoek werd, toen zij de resultaten er van zagen ook aan hem gedaan door hopman Stam, hopman v.d. Want, hopman Goedhals, hopman Roos. Dat heeft hij, met veel sukses en genoegen bijna 40 jaar, geheel belangloos gedaan. Waar voor hij door het Hoofdbestuur van de Padvinderij begiftif is met de Bronze Lelie van Verdienste. (moge(nt)lijk is hij de eenige in Nederland die op zoon lang tijdsbestek mag terug zien)

 • Op 1 januari 1885 trad hij bij de heer H. den Bandt, agent van de Ned. Bank tet Dordrecht, in dienst als palfrenier en werd in 1892 bevorderd tot koetsier. Deze dienstbetrekking eindigde op 1 september 1913 door het overlijden van zijn werkgever, op 1 maart 1913. Van september 1913 tot 1932 was hij magazijnbediende bij de N.V. Sloten- en Brandkastenfabriek Lips alhier en genoot een netto salaris van f 28 tot f 40 per week. Tijdens de vorstperioden had hij een bijverdiensten als anchtwaker bij de centraleverwarming van voornoemde N.V. In 1932 werd hij wegens werkvermindering ontslagen. Ten opzichte van zijn lidmaatschap van de schermvereniging "Nederland en Oranje" is het volgende bekend. Op 15-jarige leeftijd betaalde hij reeds contributie, heowel men eerst op 18-jarige leeftijd kon worden ingeschreven als lid. Reeds vanaf die tijd was hij belast met het onderhoud van de geweren, welke, door tussenkomst van de commandant der Pontonniers te Dordrecht, aan de schermvereeniging in bruikleen werden gegeven. Hij oefende zich in het gebruik van verschillende wapens en op 20 november 1890 behaalde hij het laatste brevet en werd daarmeer "meester op alle wapens" (degen, sabel, geweer, korte en lange stok). Tegelijkertijd werd hij aangesteld als instructeur, in de status van amateur, ter vervanging van de militaire beroepsinstructeur.
  Vanaf 1918, na opheffing van voornoemde schermvereniging, trad hij op als scherm-instructeur van de Dordtse padvindersgroep Willem de Zwager en nadien ook voor de padvindersgropen van de C.J.M.V. te Dordrecht. Deze functie heeft hij vervuld tot en met 1953. Op 3 juli 1954 werd hem, vanwege het hoofdbestuur der Ned. Padvindersvereniging de Bronzen Lelie van Verdiensten uitgereikt.


 • (bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2307 (over 1960))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.