Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Jacob Sturms


Geboren: 18-8-1871 te Nijmegen
Wonende: Singel 330 (Dordrecht)
Functie: bewaarder van de Hypotheken, Kadaster enz
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 29 Juni 1934) Onder terugzending van het schrijven van Zijne Excellentie den Minister van Financiën, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd 26 Juni j.l. No. 1162 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De heer Hendrik Jacob Sturms, geboren te Nijmegen 18 Augustus 1871, wonende Singel 330, Bewaarder van de Hypotheken alhier, werd, volgens verkregen inlichting, den 1 April 1921, komende van Gorinchem, in het Bevolkingsregister alhier ingeschreven.
Hoewel gedurende den tijd zijner inwoning alhier overigens niets ten nadeele omtrent het gedrag en den levenswandel van den heer Sturms bij mijne administratie aan het licht kwam, werd dezerzijds in het begin van 1923 wegens een zedenmisdrijf proces-verbaal tegen hem ogpemaakt.
Blijkens informatie werd hij dan ook bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank alhier dd 16 Junii 1923, wegens het met iemand beneden leeftijd van 16 jaren ontuchtige handelingne plegen, driemaal gepleegd, veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. op grond hiervan bestaat er naar mijne meening tot het verleenen van eene koninklijke onderscheiding aan betrokkene bezwaar. Ik meen dan ook U te moten adviseeren, uwe instemming aan eene eventueele voordracht, voor eene koninklijke onderscheiding te verleenen aan den heer Sturms met voormelde reden, te onthouden. De Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.