Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

H. Tims


Geboren: -
Wonende: - (Dordrecht)
Functie: arbeider bij de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabriek v.h L. Vliegenthart en Zoon, te Zwijndrecht
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-8-1925 no. 79)
Uitreiking: 29-8-1925

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 3 Augustus 1925; Ministerie van Arbeid/Handel/Nijverheid, nr 110 Afd. kabinet) Ik heb de eer U te verozken mij, zoo spoedig mogelijk, te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. Tevens zoude ik het op prijs stellen om, voor het geval die personen voor 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te ontvangen.
K. van Es, oudste knecht bij de firma H.C. Wijers en Co, te Dordrecht;
H. Tims, wonende te Dordrecht, arbeider bij de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabriek v.h L. Vliegenthart en Zoon, te Zwijndrecht;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant za 29-8-1925)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.