Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Henri Jean Tromer


Geboren: 16-5-1881 te Dordrecht
Wonende: Dubbeldamscheweg 224 (Dordrecht)
Functie: afdelingschef bij de Maatschappij tot Vervaardiging van gasmeters enz.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 21 November 1938) naar aanleiding en met terugzending van de mij bij Uw bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in handen gestelde stukken heb ik de eer Uwe Excelelntie het volgende mede te deelen:
Henri Jean Tromer, Afdeelingschef, geboren te Dordrecht 16 Mei 1881, wonende te Dordrecht aan den Dubbeldamscheweg No. 224, staat gunstig bekend.
Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Op 1 December a.s. is hij 40 jaar in dienst bij de Maatschappij tot Vervaardiging van gasmeters enz., gevestigd aan de Lijnbaan no. 32 te Dordrecht, alwaar hij als chef van de loon-administratie een leidende positie heeft. Onafgebroken is hij steeds bij genoemde Maatschappij in dienst geweest. Hij was volgens verklaring der Directie steeds door ijver, nauwgezetheid en trouwe plichtsbetrachting tot voorbeeld voor anderen.
De Directie zou gaarne zien, dat aan den heer H.J. Tromer een Koninklijke Onderscheiding werd verleend, welke door hem op hoogen prijs zal worden gesteld. Bij het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid gebleken, welke een beletsel zou kunnen zijn voor het toekennen van de gevraagde Koninklijke Onderscheiding. Op grond van het bovenstaande meen ik U in overweging te mogen geven te bevorderen, dat aan den Heer H.J. Tromer voornoemd, een Koninklijke Onderscheiding worde verleend, waarvoor m.i. in aanmerking komt de gouden medaille van de Oranje-Nassau orde. De Burgemeester van Dordrecht (get) Bleeker.
- (Dordrecht 17 Maart 1939) Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde apostille heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
H.J. Tromer, wonende Dubbeldamscheweg 224, alhier, die ruim 40 jaren in dienst is geweest bij de Maatschappij tot Vervaardiging van gasmeters enz., zal op 22 April a.s. zijn betrekking met vervroegd pensioen verlaten.
De directie van genoemde Maatschappij zou het zeer op prijs stellen, indien aan H.J. Tromer voor dien datum een Koninklijke onderscheiding werd verleend, waarmede hij zeer vereerd zou zijn. Op grond hiervan meen ik Uwe Excellentie beleefd in overweging te mogen geven te bevorderen, dat aan H.J. Tromer voornoemd een Koninklijke onderscheiding worde verleend, waarvoor m.i. in aanmerking komt de zilveren medaille van de Oranje-Nasau Orde. De Burgemeester van Dordrecht (get) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.