Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Tuinenburg


Geboren: 2-11-1847 te 's-Gravenhage
Wonende: Grotekerksbuurt 32/34 (Dordrecht)
Functie: kapitein-commandant bij de Schutterij
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordecht 20 Maart 1914) Onder terugzending van de bij Uwe kantbeschikking van 5 Maart j.l. Kab. nr. 116 gevoegde stukken heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te berichten, dat de heer Johannes Tuinenburg, geboren te 's-Gravenhage op 2 November 1847, wonende alhier Grootekerksbuurt no. 32/34, de op de bijlage vermelde diensten als officier, in de verschillende rangen, bij de schutterij alhier heeft bewezen en dat hij de functie van Kapitein-Commandant van het Weerbaarheidskorps alhier, nog met volle opgewektheid en toewijding waarneemt, dat zijn militaire loopbaan mij niet bekend is, doch dat ik geen reden heb om aan de juistheid van de opgave in bedoelde bijlage omschreven te twijfelen.
Onder de ingezetenen dezer gemeente staat hij als een achtenswaardig burger bekend. Echter vind ik in de diensten als militair noch in die als schutterij-officier door den heer Tuinenburg bewezen redenen hem voor eene Koninklijke onderscheiding aantebevelen. Mij komt het voor dat inzien zou kunnen worden goed gevonden om aan den heer Tuinenburg den rang van Majoor-Commandant van het Weerbaarheidskorps PRO PATRIA te verleenen de door hem in voormelde hoedanigheden bewezen diennsten een waardering zou ondervinden, welke en aan den belanghebbende en aan de adresaanten zeer aangenaam zou zijn. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.