Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Christiaan Herbert Tuijtel


Geboren: 24-7-1882 te Dordrecht
Wonende: Reeweg Oost 166 (Dordrecht)
Functie: werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 20 Juni 1939) Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille No. 1442 Kabinet, dd. 15 Juni j.l., heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Op 7 Augustus a.s. zal bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken alhier gedurende 40 achtereenvolgende jaren in dienst zijn Christiaan Herbert Tuijtel, dan oud 57 jaren, geboren te Dordrecht 24 Juli 1882, wonende alhier aan den Reeweg oost 166. Chr.H. Tuijtel staat gunstig bekend en ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven.
Hij is werkmeester en heeft 65 man personeel onder zich. Een eventueele Koninklijke Onderscheiding zou door Chr.H. Tuijtel op hoogen prijs gesteld worden. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 26 Juni 1939 / aan de Commissaris der Koningin) Met terugzending van de mij bij Uw bovenaangehaalde apostille toegezonden stukken heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te deelen:
Op 7 Augustus a.s. zal bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken alhier gedurende 40 achtereenvolgende jaren in dienst zijn Christiaan Herbert Tuijtel, dan oud 57 jaren, geboren te Dordrecht 24 Juli 1882, wonende alhier aan den Reeweg oost 166. Chr.H. Tuijtel staat gunstig bekend en ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven.
Hij is werkmeester en heeft 65 man personeel onder zich. Een eventueele Koninklijke Onderscheiding zou door Chr.H. Tuijtel op hoogen prijs gesteld worden. Op grond van het bovenstaande meen ik Uwe Excellentie te mogen adviseeren toekenning eener Koninklijke Onderscheiding aan Tuytel voornoemd te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.