Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Vader


Geboren: 24-4-1904 te Oost- en West Souburg
Wonende: Heinsiusstraat 84 (Dordrecht)
Functie: werkmeester bij de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker (bedrijf Dordrecht)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 26 januari 1960

Aanmerkingen:

 • 40 jaar in dienst bij Fokker op 26 januari 1960;

 • In 1954 is het gehele Dordtse bedrijf met personeel van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde overgenomen. De N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker verplichtte zich daarbij de Schelde jaren als dienstjaren voor Fokker te aanvaarden;

 • Bij zijn indiensttreding op 26 janauri 1920 werd hij eerst in het magazijn tewerkgesteld, waarna hij op 14 februari 1921 overging naar de afdeling Machinefabriek waar hij een opleiding kreeg als bankwerker. In 1936 werd bij De Schelde te Vlissingen een afdeling Vliegtuigbouw opgericht, welek afdeling zich zodanig uitbreidde, dat er uit diverse afdelingen technisch personeel werd onttrokken om de inmiddels verkregen opdracht, de bouw van Dorniervliegboten besteed voor het toenmalige Indië, te verwerkelijken.
  De Heer Vader was daarbij en werd op 27 juni 1938 naar de afdeling Vliegtuigbouw overgeplaatst. Reeds op 1 april 1939 volgde een aanstelling tot onderwerkmeester. Tijdens de bezetting moest deze afdeling Vliegtuigbouw worden gedecentraliseerd en werd ook dhr. vader overgeplaatst naar nedrifj Dordrecht waar de produktie van dezelfde vliegboten meost worden voortgezet. Op 1 januari 1942 werd hij in Dordrecht bevorderd tot werkmeester in welke funktie hij nog steeds werkzaam is en daarbij leiding geeft aan 20 à 25 werklieden. Zijn salaris bedraagt f 800 per jaar.

 • Toen op 1 mei 1954 De Schelde zich uit de Vliegtuigbouw terugtrok en Fokker het bedrijf overnam was de keuze voor de Heer Vader niet moeilijk. Zijn liefde voor zijn werk in de Vliegtuigbouw en zijn langdurige ervaring deden hem speodig besluiten om de overgang naar Fokker mee te maken. Deze keuze was voor Fokker bijzonder gelukkig omdat daarvoor een bekwaam vakman voor het bedrijf Dordrecht behouden werd.

 • In 1941 huurde "De Schelde" het herenhuis van de Heer de Roo bij AMSTELWIJCK en maakte het huis geschikt voor de bewoning van 4 à 5 gezinnen. De Heer Vader werd als oudste aangewezen als huisvader wat niet steeds even eenvoudig was omdat de toegewezen woonruimten van de diverse gezinnen kris-kras door elkaar liepen. Daarbij kwam dhr Vader in anaraking met de heer Adr. Visser, landbouwer van de boerderij Amstelwijck en geraakte daardoor gelijkertijd betrokken in het ondergrondse werk. Velen hebben in die jaren voor korte of langere tijd onderkomen gevonden op de boerderij Amstelwijck of in het nabij gelegen herenhuis. Dit was niet altijd gemakkelijk omdat er vrij regelmatig inkwartiering moest worden gegeven. Ook als evacuatie-adres voor de mensen uit Schouwen en Duiveland was Amstelwijck bekend.
  Het voedsel-probleem meost worden opgelost en de heer Vader ontwierp en maakte tarwe- en koolzaadmolens, die tonnen tarwe en koolzaad hebben gemalen en waarmede hij met de andere bewoners avonden en soms nachten bezig was.
  In het herenhuis werden vluchtvertrekken ingericht waarvan de deuren geopend konden worden door draaiende kapstokkrukken enz.
  Nooit werd tevergeefs een beroep gedaan op "huisvader" Vader wat b.v. blijkt uit het feit, dat een zoon van minister Dijkshorn met 3 vrienden die bij de overval op de gevangenis in Dordrecht bevrijd waren bij de heer Vader onderdak vonden. Amstelwijck was de laatste oorlogswinter ook één van de laatste veilige havens voor de oversteek naar het Zuiden.
  Vermeldenswaardig is nog het feest dat in de hal van het herenhuis werd gehouden toen de invasie in Frankrijk bekend werd en dat verstoord werd door landwachters en Duitsers. Op de één of andere manier hebben zij zich daaruit gepraat en het verstoorde feest werd enkele weken later overgedaan. Na deze rumoerige jaren voelde de heer Vader zich in Dordrecht thusi en begaf zich op wat rustiger terrein door aktief deel te nemen aan het werk voor de Nederlands Hervormde Gemeente in Dordrecht. Na eerst eenige jaren zitting te hebben gehad in het College gecommitteerden werd hij in 1956 Wijkkerkvoogd in Wijk V, bevattende een gebied bij de Pauluskerk en de Zuiderkerk. In 1958 nam de heer Vader zitting in het College van Kerkvoogden voor de Hervormde Gemeente Dordrecht, waarin hij een van de steunpilaren is voor de bouw van een Hervormde Kerk in Wielwijk.
  Op alle terreinen waarop de heer Vader zich heeft begeven is gebleken dat hij zich met zijn gehele persoonlijkheid geeft aan het werk waarvoor hij zich inzet. Daardoor is hij ook in het bedrijf een zeer waardevolle kracht, die voor zijn 40 jaar lange dienst een beloning verdient.

 • woont sinds 21 mei 1952 te Dordrecht;

 • functie:
  * juni 1953 - juni 1959 secretaris van het Gewest IV der N.V. v. IJ
  * 1955 t/m 1959 lid der examencommissie van de Stichting Vakopleiding voor de IJzerwaren en Gereedschappenhandel;
  * 1947 - 1959 examinator Vestingswetexamens IJzerwarenhandel
  * juli 1955/dec 1956/dec 1957/juli 1958/dec 1958, examinator Eenvoudige Proeven, afgenomen door de Nederlandse Vereniging van handelaren in IJzerwaren (N.V. v. IJ) in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken


 • NB.
  Pieter Vader, overleden Dordrecht 19-12-1976, tr. Adriana Daane, dochter van Adriaan Daane en Johanna Jacobse.


  (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2308 (over 1960))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.