Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

F.A. Vaillant


Geboren: -
Wonende: Singel 73 (Dordrecht)
Functie: luitenant-kolonel der genie
Onderscheiding: Officier Oranje Nassau-Orde, met de zwaarden
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 30 Juni 1937) Ik heb de eer U mede te deelen, dat het in mijn voornemen ligt om, ter gelegenheid van den a.s. verjaardag van Hare majesteit de Koningin, de(n) genoemde(n) persoon (personen) woonachtig - voor zoover dezerzijds bekend - in Uw gemeente, in aanmerking te brengen voor de daarbij vermelde Koninklijke onderscheiding.
Officier Oranje Nassau-Orde, met de zwaarden, F.A. Vaillant, luitenant-kolonel der genie.
De Minister van Defensie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.