Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

A. van Veen


Geboren: -
Wonende: -
Functie: kunstlakker bij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Ik heb de eer U te verzoeken mij, naar aanleiding van nevenvermeld schrijven, te berichten, of de werkzaamheden, door A. van Veen, Kunstlakker bij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek, verricht, van zoo bijzonderne aard zijn of een zoo buitengewone vakkennis vereischen, dat hij zich daardoor in alle opzichten van zijne collega's onderscheidt. Slechts in zoodanig geval nl. zou overwegen kunnen worden, of bedoelde persoon voor de gouden eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in aanmerking kan komen. Staat hij echter wat praestatie en kundigheden aangaat gelijk met zijne medewerklieden en heeft hij geenerlei toezicht uit te oefenen op het werk van anderen, dan zal hij voor toekenning van de bronzen eeremedaille, of, zoo hij als meesterknecht is aangesteld, voor toekenning van de zilveren medaille;
- (Dordrecht 7 October 1927) Naar aanleiding van Uw bovenvermelden brief bericht ik U het volgende:
A. van Veen, onderscheidt zich in alle opzichten van de lakkers, die met hem in de fabriek werkzaam zijn, doordat hij afzonderlijk werkzaam is een atelier en ontwerpen maakt, welke door anderen op steen worden overgebracht voor het bedrukken van blik. Hij is in zijn werk dan ook niet als werkman gekleed, maar heeft het voorkomen van een kantoorbediende. Het komt mij voor dat, zoo hij niet voor de gouden eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in aanmerking komt, hij toch dan voor de zilveren eere-medaille behoort te worden voorgedragen. De Burgemeester van Dordrecht.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.