Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Govert Veldhuyzen


Geboren: 27-6-1919 te Haarlem (overl. Dordrecht 24-11-1996)
Wonende: Oranjelaan 89 (Dordrecht)
Functie: scheepsbouwkundig ingenieur bij de N.V. Scheepswerf en machinefabriek De Biesbosch
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 21-4-1971 no. 19); Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 29 april 1971

Aanmerkingen:

- 50 jaar bij De Biesbosch;
- functies binnen het bedrijf
* van 1 september 1945 bedrijfsingenieur
* van 1 juli 1956 onderdirecteur
* vanaf 1 juni 1963 directeur
 - functies buiten het bedrijf
* van 1940-1945 bestuurslid Hervormde Jongeren
* van 1945-1951 bestuurslid Jonge Kerk
* van 1951 tot 1960 kerkeraadslid, ouderling en scriba Kerkeraad Wijk IV Ned. Herv. Kerk
* vanaf 1955 Lid Moderamen en scriba van de Centrale Kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk
* vanaf 1955 lid van de Plancommissie van deze kerk
* vanaf 1955 Lid van de Commissie voor het Gesprek Herv. Kerk-R.K. Kerk / Herv. Kerk-Gereformeerde Kerk / Herv. Kerk-Remonstrantse kerk
* vanaf 1955 Lid van de Oecumenische Raad
* vanaf 1955 Lid van de raad voor Kerk en Industrie
* vanaf 13 febr 1957 voorzitter van de Metaalbond, afdeling Dordrecht
* van 1962 tot 1967 lid van het hoofdbestuur van de Metaalbond
* sinds 1957, lid van het bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie
* sinds 10 juli 1959, werkgeversvoorzitter van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie
* sinds 15 febr 1965, lid van de studiegroep voor sociaal beleid van de Federatie voor de Metaal- en de Electrotechnische Industrie
* sinds 15 juni 1948 lid van de Gemeentelijke Commissie Toezicht op het Nijverheidsonderwijs
* sinds 17 jui 1963 lid van het dagelijks bestuur van het Nederlands Normalisatie Instituut
* sinds 23 nov 1956 plaatsvervangend lid van de Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Dordrecht
* sinds 1 jan 1966 lid van de raad van bestuur van de N.V. Hollandse Scheepsbouw Associatie te Amsterdam
- lid geweest van de Sub-Commissie Sociale Vragastukken van de Commissie Scheepsbouw 1965 (Commissie Keyzer);
- sedert 1949 bedrijfsleider en sedert 1965 directeur;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2711 (over 1971))
(bron: overlijdensadvertentie De Dordtenaar 26-11-1996)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.