Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Elisa Venhorst


Geboren: -
Wonende: -
Functie: keukenmeid/dienstbode bij de familie Kolkman te Dordrecht
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 29-8-1923) 
Uitreiking: 31-8-1923

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 27 juni 1922) Men heeft zijn aandacht gevestigd op het feit, dat Mejuffrouw Elisa Venhorst, gedurende 35 jaren als keukenmeid in dienstbetrekking is bij den heer Willem Kolkman woonachtig in Uwe gemeente. Gaarne zoude ik - zoo mogelijk zeer spoedig - van U vernemen of er termen bestaan om genoemde Elisa Venhorst voor een koninklijke onderscheiding op 31 Augustus a.s. in aanmerking te brengen. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland;
- ('s-Gravenhage 29 augustus 1923) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van den 29sten dezer No 54 de Eere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen:
in zilver aan Mej. P. van de Rest, huishoudster bij Mevr. de Wed. H.W. Veth te Dordrecht (bij bevordering)
in brons aan Mej. E. Venhorst, dienstbode bij de familie Kolkman te Dordrecht.
U gelieve belangstellenden hiervan op den 3-sten dezer kennis te geven onder mededeeling dat een uittrekstel uit voormeld Koninklijk Besluit, met het versiersel, later door den Kanselier der Nederlandschen Orden zal worden toegezonden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.