Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

A. Verboom


Geboren: 25-9-1896 te Dubbeldam
Wonende: Reeweg Oost 121 (Dordrecht)
Functie: oudste firmant bij Verboom en de Meer (sinds 1890)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in goud
Uitreiking: 29 april 1960 om 10.00 uur, op het Raadhuis

Aanmerkingen:

 • op 1 april 1960 70 jarig jubileum van Verboom en De Meer;

 • A. Verboom kwam als jongen, na het verlaten der lagere school in het bedrijf van zijn vader, de in 1890 opgerichte firma Verboom & de Meer, welke toen gevestigd was in het kleine pand Vriesestraat 2 (thans nr 6). De zaak was toen nog heel klein en bestond uit zijn vader en twee ooms. Al op betrekkelijk jonge leeftijd ging hij voor de zaak er op uit om te zorgen dat de klanten tijdig konden beleverd worden en onderhield het contact met de diverde relaties, veelal aannemers en timmerlieden, waardoor een verdere uitbreiding door zijn inzet werd bereikt. Dit reulteerde in de aankoop van het naastliggende pand en later in ene pakhuis er tegenover, terwijl tevens de zaken zich verder gingen uitbreiden. Hierdoor werden meerdere mensen in de loop van de jaren als personeel aangetrokken en opende de firma op zijn initiatief, ten gerieve van de Zwijndrechtse klantenkring, in november 1928 een filiaal. In de loop der jaren werd ook de firma Verboom & de Meer getroffen door de ups and downs welke de tijden gekend hebben, doch na de oorlog begon hij weer met frisse moed, nu bijgestaan door zijn beide zoons, de zaken aan te pakken en sterk uit te breiden met het doel zijn relatiekring zoveel mogelijk te bieden en zijn aandeel te leveren in de opbouw van ons land. Dit werd voor hem met recht een periode van dag- en nacht werken en verbond aan de zaak een zgn. industriele afdeling met vele technische artikelen.
  Thans werken in het bedrijf totaal 16 mensen en bedraagt de omzet circa f 750.000, terwijl na de bevrijding met 7 mensen werd begonnen. Vertrouwelijk kan ondergetekende U mededelen dat de Heer A. Verboom thans weer plannen heeft tot vestiging van een filiaal te Hoogvliet (mede gezien de ontwikkeling van het Botlekgebied) welke plannen thans in een gevorderd stadium verkeren en hopen dit in de loop van eind 1960 te kunnen verwezenlijken.

 • examinator Vakopleiding voor de IJzerwaren en Gereedschappenhandel van 1947 t/m 1959 (en hopelijk ook in 1960);

 • de heer Verboom zorgde er in de hongerwinter voor dat de zeer veel mensen door de Kerkelijke keuken een warme maaltijd kondne verkrijgen, waarvan hij niet alleen de leiding op zich nam, doch ook steeds er op uitging om voor de benodigde goederen te zorgen;

 • Toen na de bevrijding goederen uit Amerika naar ons land werden gezonden, stond hij magazijnruimte af voor de verdeling en gaf zijn personeel order tot sorteren en het maken van pasruimte opdat zo goed en zo snel mogelijk kon worden geholpen.

 • organiseert jaarlijks een autotocht voor Ouden van Dagen van de Geref. kerk te Dordrecht;

 • medebestuurder Tehuis voor ongehuwde Moeders te Utrecht;

 • In de Meidagen van 1940 was hij direkt bereid mede te werken aan het inrichten van een noodhospitaal in de Ambachtsschool en nam het initiatief tot inzameling van alle benodigde artikelen via de mensen uit de buurt, als dekens, matrassen, ledikanten etc, zodat nog s avonds 10 mei alles gereed stond. (inlichtingen via heer Sandman, concierge school, en C. Peters, opzichter R.K. Begraafplaats Reeweg Oost)

 • Op 28 november 1944 werd de heer A. Verboom met zijn beide zoons door de bezetter gevangen genomen wegens hulp aan onderduikers (hij had op het moment een onderduiker in huis welke verraden was) en werd in begin december weer vrijgelaten omdat zijn beide zoons de schuld op zich genomen hebben en welke werden doorvervoerd van het Huis van Bewaring te Dordrecht via dat te Utrecht naar het Concentratiekamp te Amersfoort, waar zij hebben vertoefd tot de bevrijding. Zijn rotsvaste liefde voor het Vorstenhuis en zijn geloof in een bevrijding maakte het dat hij in die donkere jaren voortging om ieder te helpen op welk terrein dit ook verlangd werd. Velen uit de omgeving van zijn woning alsmede diegenen die hem kennen zullen dit gaarne bewijzen (o.a. de fam. Dicke, de fam. van Buul, Spuiweg 80, de heer W. van Uden p/a mevr Versteeg, Sumatrastraat 1, oud-inspekteur van politie de heer Brukker en vele anderen). Op de kisten-zolder was een radiotoestel opgeborgen voor het opnemen der berichten van Radio Engeland welke berichten door hem werden verspreid opdat velen op de hoogte bleven van de stand van zaken en zodoende bleven vertrouwen op de bevrijding.

 • huidige inkomen f 12000/15.000 per jaar;


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2308 (over 1960))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.