Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Ferdinand Burghard Vigelius


Geboren: 14-1-1871
Wonende: Groenendijk 8 (Dordrecht)
Functie: werkman Metaalwarenfabriek
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (26 september 1925) Met terugzending der beide aan H.M. de Koningin gerichte adressen van den heer G.J. Bosman alhier, in zijne hoedanigheid van Directeur der Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon alhier, houdende verzoek om aan Willem Broens en Ferdinand Borghard Vigelius (* 14-1-1871; Groenendijk 8) resp de zilveren en bronzen medaille behoorende bij de Orde van Oranje Nassau te willen toekennen, mij ten fine van bericht.
- Broens is 56 jaar oud en te oordeelen naar zijn geestelijke - en lichamelijke gesteldheid mag worden verwacht, dat hij zijn beroep nog wel 10 jaar zal kunnen uitoefenen. Ook de andere hiervorengenoemde personen genieten een goede gezondheid, doch zijn reeds boven den leeftijd van 60 jaar.
Naar mijne meening kan BROENS dan ook niet in aanmerking komen voor de zilveren eere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.