Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Coenraad Vink


Geboren: 14-10-1863 te Dordrecht (overl. 3-3-1943)
Wonende: Dwarsgang 23 (Dordrecht)
Functie: sigarenmaker, lid Tooneelver. Hoger Zij Ons Doel
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Onder terugzending van het mij bij Uwe apostille No. 1224 Kabinet, dd. 7 dezer, in handen gestelde verzoekschrift van het Bestuur van de Dordrechtsche Tooneelvereeniging "Hooger Zij Ons Doel", Secretariaat houdende te Dordrecht aan de Nicolaas Beetsstraat No. 9rood, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Bovengenoemde Tooneelvereeniging heeft in deze gemeente een goeden naam, telt 35 leden en 60 donateurs en bestaat reeds 58 jaren.
Johannes Coenraad Vink, sigarenmaker, geboren te Dordrecht 14 October 1863, wonende te Dordrecht aan de Dwarsgang No. 23, staat gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven.
Gedurende 50 jaren zal Vink aanstonds lid zijn van deze vereeniging en gedurende 40 jaren heeft hij daarin een bestuursfunctie verricht. Hij is thans gewoon lid. Bij onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden bekend geworden, welke aan het eventueel verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan J.C. Vink, in den weg zouden kunnen staan. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 25 April 1939 / aan A.H. Recourt, voorzitter der Dordtsche Tooneelvereeniging "Hooger Zij Ons Doel" A192 Alblasserdam) Ten gevolge op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat ik den indruk heb, dat het voorstel, om den heer J.C. Vink een Koninklijke onderscheiding toe te kennen, bij hoogere autoriteit op bezwaren stuit, zoodat door U niet op toekenning van die onderscheiding gerekend moet worden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.