Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pietje Vink


Geboren: 8-8-1869
Wonende: Voorstraat 108 (Dordrecht)
Functie: directrice kinderbewaarplaats
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 2 juli 1926) Ik heb de eer U HoogEdelGestr. te berichten dat het bestuur van de Vereeniging van kinderbewaarplaatsen te Dordrecht ... presidente Nebbens Sterling-de Kat, zich to mij gewend heeft met het verzoek te willen ... dat de directrice van die bewaarplaats mejuff. Pietje Vink weduwe van Pieter Frederik van Uden, geb. 8 Augustus 1869 ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum als hoofd dier inrichting eene koninklijke onderscheiding te deel zal vallen. Mejuffr. de Wed van Uden woont Voorstraat 108 alwaar ook de inrichting gevestigd is. Den kinderbewaarplaats voldoet aan eene maatschappelijke behoefte; zij trekt hare inkomsten behalve uit een kleine bijdrage per kind, uit de rente van een kapitaal en een subsidie der gemeente....;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.