Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Jacobus de Visser


Geboren: 9-11-1893 te Hof van Delft (gem. Delft)
Wonende: E.D. Dekkerstraat 11 (Dordrecht)
Functie: 25 jaar bestuurslid geweest in de functie van secretaris bij de Nederl. Kappersbond afd. Dordrecht
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 25-3-1960 no. 69)
Uitreiking: 29 april 1960 om 10.00 uur, op het Raadhuis

Aanmerkingen:
 • kort na zijn geboorte in het bevolkingsregister van Dordrecht ingeschreven;

 • te Dordrecht als zelfstandig kapper gevestigd op 10-11-1920 en heeft momenteel 3 personen in dienst;

 • Hij werd in 1921 lid van de Nederlandse Kappersbond afd. Dordrecht en verrichtte van 1928 tot 1955 als bestuurslid (2e voorzitter, 1e voortzitter en daarna als secretaris) actief werk. na zijn aftreden als secretaris werd hem het diploma van verdienste ter hand gesteld.

 • Vanaf 1919 is hij lid van de Nederl. Veren. voor Sexuele Hervorming afd Dordrecht en was vanaf 1921 tot 1955 penningmeester van deze vereniging;

 • op 28-10-1947 abonnee van het dagblad De Waarheid, nadien is bij herhaalde controle gebleken dat hij geen abonnee meer was.

 • Hij is ca 10 tot 12 jaren lid van de PvdA en behoudens abonnee-schap in 1947 van De Waarheid is nimmer iets nadeligs op politiek gebied van hem gebleken.

 • op 8-4-1946 procesverbaal opgemaakt terzake heling (naam niet voor in het strafregister te 's-Gravenhage)

 • 75 jarig bestaan van de Nederlandse Kappersbond afd. Dordrecht op 12 april 1960;


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2308 (over 1960))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.