Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Joost Hendrik de Vlieger


Geboren: 22-3-1888 te Vlaardingen
Wonende: Dubbeldamseweg 37 (Dordrecht)
Functie: techn. hoofdambt. bij de Rijkswaterstaat
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 30 Maart 1949) Bij deze heb ik de eer UHoogedelGestrenge mede te delen, dat het in mijn voornemn ligt, de hierna genoemde personen ter gelegenheid van de aanstaande verjaardag van Hare Majesteit de Koningin voor toekenning van een koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen. Gaarne zal ik zeer spoedig (in elk geval voor 15 April a.s.) - onder overlegging van het ambtsbericht van de betrokken Burgemeester - van U vernemen, of U wellicht omstandigheden bekend zijn, welek voor bedoelde toekenning een beletsel zouden kunnen vormen.
1 enz
Ridder in de Orde van Oranje Nassau:
16. J.H. de Vlieger, te Dordrecht, Technisch-hoofdambtenaar van de Rijkswaterstaat.
17 enz.
- (Dordrecht 6 April 1949) Onder terugzending van de missive van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd 1 dezer, No. 801G met bijgevoegd uittreksel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dd 30-3-1949 No 1 kabinet, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 2 dezer, No. 1977 kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
De heer Joost Hendrik de VLIEGER, geboren te Vlaardingen 22.3.1888, wonende te Dordrecht, Dubbeldamseweg 37, werd 7.5.1939 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven, komende van Wageningen. Betrokkene die op 1.7.1909 bij de Rijkswaterstaat in dienst is getreden werd op 1.7.1938 bevorderd tot technisch-hoofdambtenaar. Hij staat in maatschappelijk opzicht alleszins gunstig bekend, terwijl in politiek opzicht eveneens niets te zijnen nadele is gebleken.
Bij onderzoek is gebleken, dat de heer de VLIEGER geen strafvonnissen te zijnen laste heeft, terwijl geen feiten om omstandigheden zijn bekend geworden, welke een beletsel zouden kunnen vormen tegen te toekenning van een Koninklijke onderscheiding. Zijn salaris bedraagt thans f 500 per maand. De v/v Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.