Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Corstiaan Vogel


Geboren: 2-2-1865 te Zwijndrecht
Wonende: Boogjes 41 (Dordrecht)
Functie: arbeider bij de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabriek v.h Vliegenthart en Zn te Zwijndrecht
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-8-1926) 
Uitreiking: 31-8-1926

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 27 augustus 1926) Ik heb de eer te Uwer kennis te berngen, dat het Harer Mahesteit de Koningin behaagd heeft by Hoogstderzelver besluit van den 25sten dezer no 55 de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen:
in brons aan: 
H.J. Fok, voorman op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, te Dordrecht;
Th. van de Weg, arbeider in de borstelmakerij van de Wed. J.H. du Hen, te Dordrecht;
C. Vogel, wonende te Dordrecht, arbeider bij de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabriek v.h Vliegenthart en Zn te Zwijndrecht;
U gelieve belanghebbenden hiervan op den 30-sten dezer kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun later door den Kanselier der Nederlandsche Orden zal worden toegezonden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
- (11 augustus 1926) Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 3 Augustus jl. no 87 Kabinet bericht ik U het volgende:
(1) Hendrik Jan Fok, voorman op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon, geboren te Dordrecht 12 November 1866, woonachtig aan de Martinus Steynstraat 10rood, is op gemelde fabriek nog werkzaam;
(2) Theodorus van de Weg, borstelmaker, geboren te Dordrecht 4 Februari 1864, wonende alhier aan den Hof de Vriendschap 43, is als knecht werkzaam in de borstelmakerij van de Wed. J.H. du Hen, wonende aan de Cornelis de Wittstraat 10 en zaakdoende aan de Pelserstraat 8 (niet in dienst van de firma H.J. Dirks, welke firma hier niet bestaat). Van de Weg is in dat borstelbedrijf reeds 50 jaren werkzaam.
(3) Corstiaan Vogel, geboren te Zwijndrecht 2 Februari 1865, wonende alhier aan de Boogjes 41, is werkman op de N.V. Zwijndrechtsche Oliefabriek v.h Vliegenthart en Zn te Zwijndrecht.
Voor het geval een dezer personen voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, zal ik U daarvan terstond in kennis stellen. De Burgemeester van Dordrecht (get) Th. Stoop, L.B.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1926)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.