Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Jacobus Vrolijk


Geboren: 22-2-1873 te Dordrecht
Wonende: Borneostraat 24 rood (Dordrecht)
Functie: werkmeester bij N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 15 Maart 1937) Onder terugzending van het schrijven van Zijne Exccellentie den Minister van Sociale Zaken, met bijlage, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 12 Maart j.l. No. 1287 Kabinet, heb ik de UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Johannes Jacobus Vrolijk, geboren te Dordrecht 22 Februari 1873, wonende alhier aan de Borneostraat 24 rood, staat in zijn omgeving gunstig aangeschreven. Bij de administratie der Politie is niets nadeeligs omtrent hem bekend. Hij kwam nimmer met de Politie of Justitie in aanraking. Blijkens verkregen inlichting staat Vrolijk bij de Directie der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, om zijn nog onverflauwde werklust en goede hoedanigheden hoog aangeschreven. Op 26 April a.s. zal hij 40 jaar in gemelde onderneming werkzaam zijn geweest, waarvan plm. 30 jaren als werkmeester. In deze functie heeft hij de leiding over plm. 150 werklieden in de fabriek. Voor dien tijd was hij plm. 10 jaar in dit bedrijf als ploegbaas werkzaam en gesteld over een groep van 7 à 8 werklieden. Volgens verklaring van de Directie der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken zal ongetwijfeld een aan J.J. Vrolijk eventueele te verleenen Koninklijke onderscheiding, door hem op hoogen prijs worden gesteld. Aangezien geen omstandigheid is gebleken, welke tot het verleenen eener Koninklijke onderscheiding in deze bezwaar oplevert, meen ik U te mogen voorstellen gunstig te adviseeren. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 20 Maart 1937) Naar aanleiding van het mij bij Uw bovenaangehaalde apostille om bericht en raad toegezonden schrijven van den Minister van Sociale Zaken deel ik U het volgende mede.
Johannes Jacobus Vrolijk, geboren te Dordrecht 22 Februari 1873, wonende alhier aan de Borneostraat 24 rood, staat in zijn omgeving gunstig aangeschreven. Bij de administratie der Politie is niets nadeeligs omtrent hem bekend. Hij kwam nimmer met de Politie of Justitie in aanraking. Blijkens verkregen inlichting staat Vrolijk bij de Directie der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, om zijn nog onverflauwde werklust en goede hoedanigheden hoog aangeschreven. 
Op 26 April a.s. zal hij 40 jaar in gemelde onderneming werkzaam zijn geweest, waarvan plm. 30 jaren als werkmeester. In deze functie heeft hij de leiding over plm. 150 werklieden in de fabriek. Voor dien tijd was hij plm. 10 jaar in dit bedrijf als ploegbaas werkzaam en gesteld over een groep van 7 à 8 werklieden. 
Volgens verklaring van de Directie der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken zal ongetwijfeld een aan J.J. Vrolijk eventueele te verleenen Koninklijke onderscheiding, door hem op hoogen prijs worden gesteld.
Op grond van het bovenstaande meen ik U te mogen advoseeren toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan Vrolijk voornoemd te bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.