Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Marinus Vroom


Geboren: 19-11-1875 te 's-Gravenhage
Wonende: Reeweg Oost 4rood (Dordrecht)
Functie: administratief ambtenaar 1e klasse bij den Rijkswaterstaat
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 5 Juli 1938) Gaarne zal ik spoedig vertrouwelijk vernemen, of naam, woonplaats en hoedanigheid van de(n) hierna genoemde(n) aldus juist zijn omschreven, alsmede of U mogelijk omstandigheden bekend zijn, die een beletsel zoudne kunnen vormen tegen het verllenen van eene Koninklijke onderscheiding.
H.M. Vroom, te Dordrecht, administratief ambtenaar 1e klasse bij den Rijkswaterstaat.
Ten slotte beveel ik mij aan voor opgave van het uisadres van belanghebbende(n). De Minister van Waterstaat.
- (Dordrecht 12 Juli 1938) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten:
Hendrik Marinus Vroom, administratief-ambtenaar 1e klasse bij den Rijkswaterstaat, geboren te 's-Gravenhage 19 November 1875, wonende alhier aan den Reeweg Oost No. 4 rood, werd den 12 mei 1922, komende van Heemstede, in het Bevolkingsregister alhier ingeschreven.
Omtrent hem werd, gedurende den tijd zijner inwoning alhier, niets nadeeligs bij de administratie der Politie bekend; met de Justitie of Politie kwam hij hier nimmer in aanraking.
Bij het ingesteld onderzoek zijn geen omstandigheden gebleken, die een beletsel zouden kunnen vormen tegen het eventueel verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan betrokkene. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.