Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Leendert Vrijenhoek


Geboren: 1-7-1886
Wonende: -
Functie: handlanger (bij de vakman) bij de dienst van openbare werken en volkshuisvesting
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 28-5-1949 no. 13)
Uitreiking: juni 1949

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 13 Mei 1949) Hierbij heb ik de eer UHoogedelgestrenge het volgende mede te delen. De heer Leendert Vrijenhoek, geboren 1 Julij 1886, van beroep handlanger (bij de vakman) bij de dienst van openbare werken en volkshuisvesting heeft op 20 April j.l. het feit herdacht, dat hij 40 jaren in dienst der gemeente werkzaam is geweest. Vrijenhoek heeft de hem opgedragen werkzaamheden steeds tot volle tevredenheid verricht. In maatschappelijk opzicht staat de heer Vrijenhoek gusntig bekend. Zijn weekloon bedraagt f 44,16. Mij zijn geen omstandigheden bekend welke zich tegen toekenning van een Koninklijke Onderscheiding wegens langdurige, trouw, dienstverband zouden verzetten.
Het zou mij aangenaam zijn als UHEG aanleiding zoude kunnen vinden de heer Vrijenhoek voor toekenning van de voor hem passende Koninklijke onderscheiding voor te dragen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 4 Juni 1949) Ik heb de eer U mede te delen, dat bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1949, no 13 aan de heer L. Vrijenhoek, handlanger bij de dienst openbare werken en volkshuisvesting, te Uwent, de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nasau, in brons, is toegekend. Ik verzoek U de heer Vrijenhoek voornoemd, hiermede in kennis te stellen. De medaille gaat ter uitreiking hiernevens. Publicatie zal, behouders tegenbericht geschieden in de Staatscourant van 10 Juni a.s. De Minister


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.