Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes van de Weg


Geboren: 17-10-1856 te Dordrecht
Wonende: Vereeniging 19rood (Dordrecht)
Functie: magazijnmeester bij de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: 1 mei 1922

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 26 april 1922) Ik heb de eer U uit te nodigen, bijgaande mededeeling aan J. van de Weg, te Uwent namens mij te overhandigen op den dag van zijn jubilé (1 Mei 1922). De Minister van Arbeid.
- Onder terugzending der bijlagen mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd 20 Januari jl Kabinet nr 49, heb ik de eer U te berichten dat Johannes van de Weg, geboren te Dordrecht den 17den October 1856, wonende alhier aan de Vereeniging nr 19rood, op zedelijk en maatschappelijk geboed gunstig bekend staat. Sedert 1 Mei 1882 is hij als magazijnmeester werkzaam op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht, waar zich steeds door getrouwe plichtsbetrachting heeft ..scheiden.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.