Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Albert Wensveen


Geboren: 23-4-1917 te Dordrecht
Wonende: Schipbeekstraat 274 (Dordrecht)
Functie: op het bedrijfbureau bij Lips' brandkastenfabrieken N.V.
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 29 april 1971

Aanmerkingen:

- op 29 april 1971 40 jaar bij Lips;

- indienstreding 27 april 1931, viering 29 april 1971 f 600 per maand;

- De heer Wensveen kwam op 27 april 1931 als 14-jareige jongeman bij Lips in dienst, nadat hij voor die tijd de lagere school en de toenmalige Ambachtsschool had doorlopen. Hij begon zijn loopbaan in de afdeling Stalen Meubelen, om na één maand geplaatst te worden in de afdeling waarin de rompen en de kozijnen van de brandkasten werden gemaakt. Na twee jaar werd hij wederom overgeplaatst en wel naar de afdeling van de fabricage van de stalen kogeltelescoopgeleiders voor ladekasten. Intussen volgde hij in de avonduren aan de Technische Avondschool en aan de Nijverheidsschool aan het Kromhout lessen in werktuigbouw en voor het vak draaien. Als gevolg daarvan kwam hij na één jaar te werken in de afdeling Verspanende Bewerkingen als draaier. Doordat hij met schriftelijke cursussen van PBNA diverse lessen volgde, zoals cursus assistent-bedrijfstechnicus, ruimtelijk inzicht e.d., wist hij zijn vakbekwaamheid en vooral ook de theoretische ondergrond hiervan snel uit te breiden en op een behoorlijke hoogte te brengen, zodat hij zelfs lessen kon geven aan de avond-L.T.S. in het vak draaien. Daarnaast gaf hij ook nog bij Lips lessen bij de cursus ruimtelijk inzicht.
Al deze activiteiten hebben ertoe geleid, dat uiteraard de aandacht van de bedrijfsleiding op hem viel en dat hij in 1947, toen daarvoor een plaats open kwam, benoemd werd tot voorman in de Draaierij; in 1949 verliet de toenmalige baas van die afdeling het bedrijf en voorman Wensveen werd toen als zijn opvolger aangesteld.
Deze functie heefdt hij sindsdien met veel elan vervuld. Hij had het daarbij af en toe wel wat moeilijk vanwege zijn leeftijd en vanwege het feit, dat hij als draaier uit zijn eigen afdeling voortkwam. In 1962 werd zijn functie verzwaard, doordat hij de leiding op zich moest nemen van de afdeling Kluisdeurenbouw, omdat de toenmalige baas daarvan met pensioen ging en niet onmiddellijk een opvolger aanwezig was.
In 1966 werd hij getroffen door een hartinfarct, terwijl hij bovendien suikerpatient bleek te zijn. Een en ander heeft tot gevolg gehad, dat hij ruimeen jaar afwezig is geweest en toen het weer zover was, dat hij aan werken kon gaan denken, was het duidelijk, dat dit nooit meer zou kunnen in een functie die het dragen van verantwoordelijk en het geven van leiding op uitgebreidere schaal, dus behoorlijke belasting, met zich zou brengen. Gezien het aantal dienstjaren en de verdiensten van de heer Wensveen, werd voor hem een rustiger functie gezocht en deze bleek op dat moment gelukkig ook voor handen te zijn. Hij werd geplaatst op het bedrijfsbureau van de Brandkastenfabriek dat tot taak heeft het uitvoeren van planningswerkzaamheden en het voorbereiden en gereedmaken van de werkuitgifte voor de machinale afdelingen; het is duidelijk dat hierbij de grote ervaring van de heer Wensveen in het verleden opgedaan, hem goed van pas komt. Deze functie vervult hij nog tot op heden. 

- 8 jaar lid van de Fabriekskern, die 28 jaar heeft bestaan en de voorloper was van de in 1956 tot stand gekomen Ondernemingsraad;

- (na de oorlog) lid van de commissie tot verdeling onder het personeel van gerantsoeneerde banden, fietsen, voedselbonnen, voor zware arbeid, sokken en meer dergelijke zaken;

- sedert 1968 zitting in de Ondernemingsraad;

- (na de oorlog) leiding van de zogenaamd knutselavond (1 avond in de week gedurende het winterseizoen, waarop de Bedrijfsschool geopend was voor leden van het personeel die allerhande knutselwerk wilden doen en daarbij materialen en gereedschap nodig hadden, die men thuis als regel niet voor handen heeft)

- (in zijn jeugd) keeper in de voetbalvereniging O.D.S.

- De heer Wensveen knutselt graag thuis aan zij auto en is een groot liefhebber van buitenlandse reizen;

- wonende te Dordrecht met onderbreking van 18/3 1944 tot 19/7 1945 waarin hij in Vaals woonde;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2711 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.