Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

K. Wieringa


Geboren: -
Wonende: -
Functie: referendaris secretarie
Onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau (K.B. 27-12-1921 no. 85)
Uitreiking: 1921

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 12 januari 1922) Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd den heer K. Wieringa, referendaris ten Uwent bij besluit van 27 December 1921 no 85 te benoemen tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ik heb de eer U te verzoeken belanghebbende op den dag van zijn afscheid hiervan mededeeling te doen. Van deze benoeming zal in de Staatscourant welke in den avond van 16 Januari a.s. verschijnt, mededeeling worden gedaan. De Minister van Binnenlandsche Zaken.
- Aan den Heer K. Wieringa, referendaris ter secretarie dezer gemeente, die in november j.leden 65-jarigen leeftijd heeft bereikt, is door Birgemeester en Wethouders met ingang van 15 januari 1922 op de eervolle wijze ontslag verleend uit zijne betrekking. Burgemeester en Wethouders voegde aan hun besluit tot ontslag eene dankbetuiging toe voor de vele belangrijke diensten, gedurende 33 jaren aan de gemeente Dordrecht leveren.....;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.