Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Abraham Brand


Geboren: 25-11-1864 te Dordrecht
Wonende: Achterom 29 (Dordrecht)
Functie: arbeider bij Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 6-1-1921 No. 81)
Uitreiking: 6 januari 1921 (50-jarig bestaan van Lips)

Aanmerkingen:
- Ik heb de eer U te berichten, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft A. Brand, arbeider in dienst der Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken te Dordrecht bij Koninklijk Besluit van 6 Januari 1921 toe te kennen de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-medaille in brons.
- (22 december 1920) In aansluiting op het onderhoud van heden morgen, kan ik U 't volgende mededeelen. De heer J. Lips Bzn stichter der zaak, werd in 1909 op den verjaardag van H.M. de Koningin gedecoreerd. Van de oudste werklui thans nog in de zaak werkzaam...;
* Jan Erling, geboren te Dordrecht 24 Apr 1851, wonend Jacob Catsstraat 55 is 43 jaar werkzaam b/fa Lips
* Jacobus Hombroek, geboren te Dordrecht 24 Jan 1861 wonend Jonge Roelensteeg te Amsterdam, is tegenwoordig hoofdmonteur in 't filiaal Amsterdam
* Abraham Brand, gboren te Dordrecht 25 Nov 1864, wonende Achterom No 29 is 44 jaar werkzaam b/fa Lips
* Franciscus Schaffels geboren te Dordrecht 13 Juli 1861, wonende Latourpad 134 is 39 jaar in werkzaam b/fa Lips
* Christiaan Walson, geboren te Dordrecht 28 Oct 18..(?), wonend Voorstraat 369, is 39 jaar werkzaam b/fa Lips, was eenige maanden in dienst bij een andere firma en daarvor ook bij den firma Lips 4 jaar, dus feitelijk 43 jaar in dienst;
- bedankbrief Abraham Brand;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.