Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Arie Witter


Geboren: 1-12-1845
Wonende: Weeskinderdijk 11 (Dordrecht)
Functie: tabakskerver bij de Firma Simon van Brakel & Zoon
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 19-5-1923)  
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 26 April 1923; Simon van Brakel & Zoon) Den 20sten Mei 1923 hoopt Arie Witter, geboren 1 December 1845, wonende Weeskinderdijk 11 alhier, den dag te herdenken waarop hij voor 65 jaar als tabakskerver bij onze Firma om dienst trad. Zee aangenaam zou het ons zijn, indien hem ter gelegenheid van dit Jubileum de Medaille der Oranje-Nassau Orde werd toegekend en verzoeken wij U beleefd Uwe welwillende medewerking hiertoe wel te willen verleenen. Met de meeste hoogachting Simon van Brakel & Zoon.
- telegram A.L. Scholtens

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3135 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.