Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johanna Jacoba Ypes-Camman


Geboren: 10-1-1901 te Herwen en Aerdt
Wonende: Abr. Kuijperweg 29 (Dordrecht)
Functie: maatschappelijk werkster bij de Stichting 1940-1945 (in dienst in 1947; stopt per 1 april 1971)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in goud
Uitreiking: 29 april 1971

Aanmerkingen:

- Mevrouw J.J. Ypes-Camman volgde na de Lagere School, de M.M.S. en een opleiding tot bibliothecaresse, een opleiding ziekenverpleging A te 's-Gravenhage. Vervolgens specialiseerde zij zich op de school voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam in de wijkverpleging. Tot 1947 werkte zij bij de Gemeentelijke geneeskundige dienst te Amsterdam, Afdeling Volksgezondheid, waar zij ook aan het verzet deelnam. Per 1 september 1947 trad zij in dienst bij de Stichting 1940-1945 als maatschappelijk werkster, oorspronkelijk in het distrikt Zuid-Holland-Zuid. per 1 juni 1953 werd zij overgeplaatst naar het Districtsbureau Eindhoven, teneinde de maatschappelijke begeleiding op zich te nemen van de gezinnen van de buitengewoon gepensioneerden in Zeeland en West-Brabant. Mevrouw J.J. Ypes-Camman heeft haar werk voor de Stichting 1940-1945 steeds op uitnemende wijze verricht. Haar contacten met de gezinnen zijn zo sterk, dat toen op 1 februari 1966 (zij is geboren 10 januari 1901) haar pensioendatum aanbrak, haar werd verzocht haar werk voor de Stichting 1940-1945 voort te zetten, waartoe zij direct bereid was. Nu wordt het werk haar echter te zwaar, zodat zij medegedeeld heeft haar werk per 1 april 1971 te zullen neerleggen, hetgeen gezien haar leeftijd en de zwaarte van haar taak alleszins begrijpelijk is.

- woont te Dordrecht sinds 6 januari 1965, komende uit Breda;

- met lijst personen Stichting 1940-1945 (P.M. Camman te 's-Gravenhage; prof dr J. Kok te Amsterdam; mr. A.h. van namen te Amstelveen; J.B. Vlam te Winterswijk; mevrouw S.C. de Casembroot-Baronesse van der Feltz te Gapinge; J. Blankenburgh; D.C. Bouwense; L. Beurkens; mr. K.A.M. Bastiaensen; K. van Loon te Dordrecht; A. Visser Wzn te Dordrecht; J.H.J. Kersten te Naarden; mr. H.J.P. van de Meerendonk; J.H. Icke te Amstelveen; H. Kruithof te Eindhoven; mej. E.M.E.C. Derks te Eindhoven; mej. W.A.M. van Dijck te Sittard; C.M. Lammerts-Brons; P.J. Abrahams; mevr. M.G.C. van der Putten-van Rooij; A.E.V. Beukhof-Kroon te Einshoven; A.B.J. van der Heuvel-Willems)

- Mevrouw Ypes-Camman heeft haar jeugd in Dordrecht doorgebracht; haar ouders bezaten een zeilmakerij aan het Vlak. Zij bezocht de middelbare meisjesschool die destijds gevestigd was in de Schoolstraat hoek Stek. Na haar schooltijd is zij in een bibliotheek werkzaam geweest. Op 25-jarige leeftijd trouwde zij met dr. Ypes, die 65 jaar was. Dit huwelijk heeft niet lang geduurd, want reeds na zeer korte tijd overleed dr. Ypes. Direct daarna is mevrouw Ypes-Camman een opleiding gaan volgen voor verpleegster. Zij is volledig gediplomeerd.
Tijdens de oorlog was zij verpleegster bij de GGD in Amsterdam. In deze hoedanigheid heeft zij veel jonge mensen uit Dutisland kunnen houden door hen ziek te melden. Het aantal gevallen van mensen die "difterie" hadden, steeg in die tijd opmerkelijk. In teamverband werkte mevrouw Ypes in die tijd onder de verwaarloosde jeugd. Hier kreeg zij de bijnaam "De Luizenkoningin". Zij was verder belast met werk in de rosse buurt van Amsterdam, waar zij bijzonder goed werk heeft gedaan en vele dames "uit het leven" heeft weten te halen.
Aan het eind van de oorlog raakte mevrouw Ypes ondervoed. Uit die tijd stammen haar contacten met prof. Kok; zij gebruikte sindsdien namelijk elke dag de maaltijd bij de familie Kok. In 1947 kwam zij in dienst bij de Stichting 1940-1945 district Zuid-Holland; per 1 juni 1953 ging zij over naar het districtsbureau Eindhoven.
mevrouw Ypes is beroemd en berucht om haar strijdlust en doorzettingsvermogen. Zij werd wel de bulldozer genoemd - als zij zich voor een gezin inzette, was dat ook volledig; zij sleepte iedereen er werkelijk met de haren bij en bleef bezig tot zij haar doel had bereikt. Uit deze tijd stammen ook haar contacten met de voormalige CdK in Zeeland, hr. de Casembroot.
Mevouw Ypes was werkelijk dag en nacht in de weer; overdag op bezoek bij de gezinnen en allerlei instanties; 's avonds met het uitbrengen van haar rapporten. Opmerkelijk hierbij is nog dat zij zich uitsluitend met het openbaar vervoer verplaatste.
Op 16 april wordt haar in Breda een afscheidsreceptie aangeboden.

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2711 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.