Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Zantman


Geboren: 7-1-1891 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: fabrieks- en terreinarbeider bij de gemeente Dordrecht
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 9-10-1953 no. 4)
Uitreiking: 20 oktober 1953

Aanmerkingen:

  • (Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding der gemeente Dordrecht; 18 juli 1953) Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat op 20 October 1953 de fabrieks- en terreinarbeider P. Zantman 40- jaar in dienst dezer gemeente zal zijn. Zantman is steeds een uitstekend werkman geweest en door zijn werklust een voorbeeld voor zijn mede-arbeiders. Ik stel mij voor hem de gebruikelijke gratificatie te verlenen. De Directeur.

  • bruto weekloon f 52,18;

  • Blijkens mijn administratie werd tegen betrokkene op 26.3.1943, door de Rijkspolitie te Dubbeldam, procesvebraal opgemaakt t./z heling van enkele kledingstukken (overalls en een manchesterpantalon), twee paar schoenen, 6 kg gerst en een scheerapparaat. Deze goederen waren ontvreemd uit een onbeheerd staande werkkeet te Dubbeldam, door twee zoons van betrokkene die op het tijdstip van de diefstal respectievelijk 20 en 18 jaar oud waren. De zoons verklaarden, dat hun ouders deze goederen in ontvangst hadden genomen wetende dat zij van diefstal afkomstig waren. De vader ontkende dit en werd van de telastelegging vrijgesproken.
    Op 12.5.1944 werd tegen Zantman, voornoemd, procesverbaal opgemaakt t/z mishandeling van zijn echtgenote. Dit proces-verbaal werd geseponeerd. De verhouding tussen Zantman en zijn echtgenote was geruime tijd zeer gespannen. Zij hadden dikwijls onenigheid hetgeen meermalen overging in handtastelijkheden. Gebleken is, dat zijn echtgenote als regel aanleiding gaf tot onenigheid. Door de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht is hij op 24.3.1922 t.z eenvoudige belediging, veroordeeld tot en geldboete van f 5 te vervangen door 5 dagen hechtenis.
    (De Commissaris van Politie)


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.