Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Daniël Brand


Geboren: 26-1-1881 te Dordrecht
Wonende: Dubbelstraat 60 (Dubbeldam)
Functie: chef van de Huishoudelijke dienst bij de Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 22 September 1947) Onder terugzending van het schrijven van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 18 dezer, no. 1975G met bijgevoegde missive van de Heer Minister van Justitie d.d. 17 dezer, Kabinet, Bureau C vo 7502 J 61, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 22 dezer No 1883 Kabinet heb ik de eer UEdelachtbare het volgende mede te delen:
Daniël Brand, geboren te Dordrecht 26-1-1881, wonende te Dubbeldam, Dubbelstraat 60 is thans chef van de Huishoudelijke dienst bij de Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V., gevestigd aan de Bellevuestraat 2 te Dordrecht, na diverse andere functies gedurende zijn 50-jarige loopbaan bij voornoemde N.V. steeds tot grote tevredenheid van zijn superieuren te hebben vervuld.
Hij is tevens voorzitter der personeelsvereeniging en wordt in die kwaliteit zowel door Directie als personeel eveneens zeer gewaardeerd voor de wijze waarop hij de belangen van beide categorieën weet te behartigen.
Door de Directie ne het uit ongeveer 300 man bestaande personeel zou het verlenen van een Koninklijke onderscheiding aan BRAND zeer op prijs worden gesteld. het maandsalaris van laatstgenoemde bedraagt f 289.
Bij informatie is gebleken, dat hij geen strafvonnissen te zijnen laste heeft, terwijl zijn naam niet voorkomt in de kartotheek der P.R.A.
Op maatschappelijk gebied zowel als in politiek opzicht tijdens de periode der bezetting was zijn houding steeds correct te noemen.
Mij zijn dan ook geen feiten of omstandigheden bekend, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen de toekennning van een Koninklijke onderscheiding aan voornoemde persoon, waarom ik U moge vorstellen in deze gunstig te adviseren. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 24 September 1947) In antwoord op Uw apostille dd 18 September 1947 no. 1975G en onder terugzending van de daarbijgevoegde bijlage, heb ik de eer Uhoogedelgestrenge het volgende te berichten:
De Heer Daniël Brand, geboren te Dordrecht op 26 Januari 1881, wonende te Dubbedam, Dubbelstraat 60 is thans chef van de Huishoudelijke dienst bij de Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V., gevestigd aan de Bellevuestraat 2 te Dordrecht. Tevoren vervulde hij diverse andere functies gedurende zijn 50-jarige loopbaan bij voornoemde N.V., steeds tot grote tevredenheid van zijn superieuren te hebben vervuld.
Hij is voorzitter van de personeelsvereeniging in welke kwaliteit hij zowel door Directie als door het personeel eveneens zeer wordt gewaardeerd, vanwege de wijze, waarop hij de belangen van beide categorieën weet te behartigen.
Zijn maandsalaris bedraagt f 289.
De Heer brand heeft geen strafvonnissen te zijnen laste en zijn naam komt niet voor in de kartotheek der P.R.A.
Op maatschappelijk gebied zowel als in politiek opzicht tijdens de periode der bezetting was zijn houding steeds correct te noemen.
Er bestaan naar mijn mening geen bezwaren tegen de toekennning van een Koninklijke onderscheiding aan de heer Brand, in de vorm van de eremedaille in goud, verbonden aan de Oranje Nassau-orde. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.