Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Govert van Zuilichem


Geboren: 22-5-1893 te Dordecht
Wonende: Reeweg Oost 215(183) (Dordrecht)
Functie: produktie-chef bij Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken N.V.
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 6 oktober 1960

Aanmerkingen:

  • indiensttreding 3 ocotber 1920; viering jubileum 6 oktober 1960; salaris f 537 per maand;

  • De heer van Zuilichem is vele jaren werkzaam geweest als medewerker van de Produktie-chef van de Slotenfabriek. Toen hij tengevolge van lichamelijk moeilijkheden niet meer kon staan, is hij te werk gesteld op de afdeling Nacalculatie, waar hij voortging zijn taak met grote ernst en toewijding en met volledige kennis van zaken te vervullen. Hij bleef dit doen, toen zijn ene been moest worden afgezet. Toen enige tijd geleden ook zijn tweede been moest worden geamputeerd en hij dus aan huis gebonden werd, was het hem een behoefte, zijn werk voort te zetten. De directie heeft aan dat verlangen gaarne voldaan, omdat zij grote waardering had voor hetgeen de heer van Zuilichem steeds als werker had gepresteerd en omdat zij grote achting had voor het karakter van de heer van Zuilichem die, hoe groot de moeilijkheden in zijn leven ook waren, altijd heeft getracht moed en zelfbeheersing te bewaren.Gedurende de tijd dat de heer van Zuilichem administratief medewerker was had hij enkele personen onder zijn toezicht, en als medewerker van de produktie-staf had hij een bepaalde autoriteit over 400 werknemers van de slotenfabriek.

  • vanaf 1936 lid van het college van gecommitteerden der Ned Herv Kerk enw as tot 1954 actief medewerker in dit college;


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2308 (over 1960))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.