Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hermanus Arnoldus Maurits Brans


Geboren: 20-1-1866 te Tiel
Wonende: -
Functie: winkelbediende bij de firma L. de Hoog & Zoon (later firma Gebrs. Harkema)
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in ....
Uitreiking: ca mei/juni 1924

Aanmerkingen:
- (Dordrecht dd 24 maart 1924) Naar aanleiding van uwe apostille d.d. 13 Maart jl. Kabinet no. 153 en met terugzending der daarbij gezonden bijlagen heb ik de eer U het volgende te berichten:
Hermanus Arnoldus Maurits Brans, winkelbediende, geboren te Tiel 20 Januari 1866, staat op zedelijk en maatschappelijk gebied gunstig bekend. Hij is vele jaren bij de firma L. de Hoog & Zoon alhier in betrekking geweest en met de zaak overgegaan toen de geboreders Harkema opvolgers van vorengenoemde firma werden, terwijl hij ook aan die zaak als winkelbediende verbonden bleef, toen een der gebroeders Harkema uittrad, zoodat er geen aanleiding bestaat om te twijfelen, dat Brans in April a.s. 40 jaar in de hierbedoelde zaak is werkzaam geweest. De vraag, of er reden bestaat te vermoeden, dat Brans zijn 50-jarig jubileum bij adressant zal herdenken, valt moeilijk te beoordeelen. Ofschoon Brans nauwelijks 58 jaar oud is en een goede gezondheid geniet, is hij sedert de laatste jaren hardhoorig. Of dit bij het klimmen der jaren zal verergeren is niet uit te maken. Mocht dit wel het geval zijn, dan zal hij het publiek niet naar behooren kunnen te woord staan en ongeschikt worden voor zijn betrekkeing. (De Burgemeester van Dordrecht de Gaay Fortman)
- bedankbrief H.A.M. Brans dd 5 juni 1924;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.