Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Georg Friedrich Braun


Geboren: 5-2-1889 te Dordrecht
Wonende: Dubbeldamseweg 43 rd (Dordrecht)
Functie: gezagvoerder ter Koopvaardij
Onderscheiding: Ridder in de orde van Oranje-Nassau (K.B. 17-5-1949)
Uitreiking: ca mei 1949

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 20 November 1948) Onder terugzending van de missive van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie d.d. 16 dezer, No. 2555 G en het daarbij gevoegde schrijven van de Heer Minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 9 dezer, Kabinet 1005/2, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende mede te delen:
De Heer Georg Friedrich BRAUN, geboren te Dordrecht 5.2.1889, gezagvoerder ter Koopvaardij, wonenden te Dordrecht, Dubbeldamsweg 43 rd, staat bij mijn administratie alleszins gunstig bekend. Zijn naam komt niet voor in de kartotheek der P.R.A. en bij informatie is gebleken, dat betrokkene geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Bij onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden bekend geworden, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het verlenen van een Koninklijke onderscheiding. De Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 23 Mei 1949) ter aantekening in de registers van de Burgelijke stand heb ik de eer U te berichten, dat de Heer G.F. Braun, gezagvoerder ter Koopvaardij, wonende Dubbeldamsweg 43 rood, bij Koninklijk besluit van 17 Mei 1949 no. 6, benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Minister van Verkeer en Waterstaat.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.