Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob Brugman


Geboren: 7-12-1893 te Dordrecht
Wonende: Prins Bernhardstraat 47 (Dordrecht)
Functie: commies A bij de Gasfabriek
Onderscheiding: -
Uitreiking: 16 januari 1954

Aanmerkingen:

  • (Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding der gemeente Dordrecht; Dordrecht 10 November 1953) Hierbij heb ik de eer U te berichten, dat J. Brugman, geboren 7 December 1893, op 16 Januari 1954 gedurende 40 jaren aan mijn bedrijven werkzaam zal zijn. Op 16 Januari 1914 trad de heer Brugman in dienst. Op 1 Augustus 1917 werd hem een vaste aanstelling verleend. Hij doorliep sedertdien de verschillende rangen bij de administratie, tot hij op 1 Februari 1950 werd bevorderd tot zijn tegenwoordige rang van commies A. De heer Brugman is in deze lange diensttijd opgevallen door zijn werklust, zijn gelijkmatig goed humeur, zijn accuratesse en zijn groot verantwoordelijksgevoel. Deze eigenschappen hebben gemaakt, dat van hem een stimulerende invloed uitgegaan is op al zijn medewerkers tot voordeel van deze en van het bedrijf. De heer Brugman is in zijn 40-jarige werkzaamheid bij de gemeente een voorbeeld geweest voor zijn omgeving. Ik stel mij voor hem de bij dit jubileum passende gratificatie te verlenen. De Directeur (get.) Ir. M.J. van den Berg.

  • Onder terugzending van het schrijven van de directeur van de Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding alhier, dd. 10 November 1953, blijkens de daarop gestelde aantekening aan J. Brugman te Dordrecht in verband met diens 40-jarig jubileum, mij om advies in handen gesteld bij Uw apostille no. 2518/Kabinet, dd. 12 November 1953, heb ik de eer Uedelachtbare het volgende te berichten:
    Jacob Brugman, geboren 7 December 1893 te Dordrecht, staat sinds zijn geboorte in het bevolkingsregister alhier ingeschreven. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit en woont op het adres Prins Bernhardstraat no. 47 te Dordrecht. betrokkene, die de rang van Commies A bekleedt, heeft niet direct personeel onder zijn toezicht. Hij geniet een jaarwedde van fl. 6284 bruto. In mijn administratie is op politiek en crimineel gebied niets ten nadele van J. Brugman bekend. Bij het Bureau Bijzondere Rechtspleging te 's-Gravenhage berust evenwel van heem een P.R.A.-dossier, hetwelk ter Uwer orientatie hierbij wordt gevoegd, met verzoek, dit na gebruik aan mij te willen retourneren. Deze zaak is geseponeerd.
    Bij informatie ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, blijkt J. Brugman geen strafvonnissen te zijnen laste te hebben. De Commissaris van Politie.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.