Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Buddingh' (Kees Buddingh')


Geboren: 7-8-1918 te Dordrecht
Wonende: Bankastraat 60 (Dordrecht)
Functie: dichter en vertaler
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 14-4-1971 no. 3)
Uitreiking: 29 april 1971

Aanmerkingen:

- vanaf zij geboorte (met een korte onderbeking in 1943) in het bevolkingsregister van Dordrecht;

- C. Buddingh' publiceert onder de naam Kees Buddingh'. Hij een literator van naam, die gerekend moet worden te behoren tot de bloem onder de dichters van deze tijd in Nederland. Zijn belezenheid en literaire kennis worden uniek genoemd. Zijn eerste werk (gedichten) werd uitgegeven in 1938. In de loop der jaren verscheen een aantal gedichtenbundels van zijn hand, bij de uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam en A.W. Bruna te Utrecht. Verder publiceerde hij één roman en bewerkte hij Burgerdijks vertaling van de werken van Shakespeare. Naast dochter is hij een bekend vertaler van Engelstalige literatuur in het Nederlands. Hij verzorgt voor meerdere dagbladen en periodieken de rubieken boekbespreking en beeldende kunst. Vooral de laatste jaren treedt hij steeds meer op de voorgrond, door het werk dat hij voor verschillende omroepverenigingen verricht. Verder is hij redacteur van het DFC-clubblad en toneelcriticus van het dagblad De Dordtenaar.

- Hij heeft zitting gehad in de adviescommissie cultuurbeleid die heeft geadviseerd tot instelling van een Culturele Raad. Hoogstwaarschijnlijk zal hij ook lid van de Culturele Raad worden benoemd.

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2708 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.