Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Reinier Burgemeester


Geboren: 21-10-1896 te Utrecht
Wonende: Toloysenstraat 24 (Dordrecht)
Functie: haardenlakker bij Lips & Peters Haardenfabriek
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-6-1953)
Uitreiking: 6 juli 1953

Aanmerkingen:

  • (Naamlooze Vennootschap Lips & peters Haardenfabriek Varkenmarkt 40 Dordrecht; 3 Juni 1953) Op grond van langdurige en voorbeeldige staat van dienst van onze werknemer R. Burgemeester zouden wij U beleefd willen verzoeken Uwe welwillende medewerking te willen verlenen voor het verkrijgen van een hem passende Koninklijke onderscheiding. Te dien einde verstrekken wij U op ingesloten bijlage de gegevens welke voor de beoordeling van deze aangelegenheid dienstig kunnen zijn en vanzelfsprekend zeggen wij U gaarne reeds bij voorbaat dank voor de door U te nemen moeite in dezen. Bij nadere informatie is ons gebleken dat dit verzoek voor een normale behandeling wat laat wordt ingediend. De oorzaak hiervan is dat wij volkomen onbekend waren met de gang van zaken. In verband hiermede willen wij U zeer beleefd verzoeken ons te willen verontschuldigen enn alsnog een spoedige behandeling te willen betrachten. Wij verblijven met oprechte hoogachting, N.V. Lips & Peters Haardenfabriek;

  • indiensttreding 6 juli 1913; loon f 63,58 per week

  • Jubilaris is op 16-jarige leeftijd als leerling-haardenlakker in ons bedrijf in dienst gekomen en heeft zich door ijver en zeer veel interesse voor zijn vak spoedig opgewerkt tot zelfstandig lakker. Hij heeft steeds blijk gegeven van zeer veel plichtsgevoel, zodat wij hem regelmatig ten voorbeeld van andere werknemers kunnen stellen. Door uitvindingen op nieuwe, vuurvastere lakken, was het noodzakelijk steeds tot andere werkmethoden over te gaan ter verkrijging der beste resultaten. Speciaal vanwege grote voorliefde voor zijn vak heeft hij steeds de vele moeilijkheden weten te overwinnen en hierdoor blijk gegeven een grote verdienste voor ons bedrijf te bezitten.

  • in het bevolkingsregister sinds 15-11-1909, komende van Rotterdam;

  • (26 juni 1953) Hiermede bericht ik U dat het Hare Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 25 Juni 1953 No. 6, toe te kennen de Ere-Medaille, in brons, aan de Heer R. Burgemeester lakker bij N.V. Lips & Peters Haardenfabriek;


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.