Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Petrus Marie Busch


Geboren: 2-7-1885
Wonende: Oranjepark 7 (Dordrecht)
Functie: koopman en winkelier, president Liefdewerk Kinderbescherming
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 17 Mei 1939) Onder terugzending der bijlagen, welke gevoegd waren bij Uwe Apostille no. 1438 Kabinet dd. 16 Mei j.l., heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Johannes Petrus Marie Busch, koopman en winkelier, geboren te Dordrecht 2 Juli 1885, wonende te Dordrecht aan het Oranjepark 7, staat gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonissen ingeschreven. Ofschoon hij in het openbare leven niet op den voorgrond treedt, is het algemeen bekend, dat hij zich in de R.K. gemeenschap zeer verdienstelijk gemaakt heeft sedert vele jaren door zijn maatschappelijk werk. In zijn functie als president van het Liefdewerk Kinderbescherming, waaraan hij 25 jaren heeft gearbeid, wil men hem eeren. Een eventueel Koninklijke Onderscheiding zal door hem op hoogen prijs gesteld worden. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 19 Mei 1939) Onder terugzending der mij bij bovengenoemde apostille in handen gestelde stukken heb ik de eer U.H.E.G. te berichten, dat Johannes Petrus Marie Busch, koopman en winkelier, geboren te Dordrecht 2 Juli 1885 en wonende alhier  Oranjepark 7, gunstig bekend staat. In het maatschappelijk leven treedt hij niet op den voorgrond. Algemeen bekend is, dat hij zich in de Roomsch Katholieke Parochie sedert vele jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt door zijn maatschappelijk werk. Enkele weken geleden is hij in verband daarmede door den Paus onderscheiden.
De St. Vincentiusvereeniging zoude het zeer op prijs stellen hem in zijn functie van president van het Liefdewerk Kinderbescherming te eeren. Er zijn naar mijne meening geene omstandigheden aanwezig, welke zich tegen eventueele toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, waarmede betrokkene hoogelijk zoude zijn ingenomen, zouden verzetten. De Burgemeester van Dordrecht (get) Bleeker.
- (Dordrecht 26 juli 1939) Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille No. 1448 Kabinet, dd. 25 dezer, meen ik UEdelAchtbare beleefd te mogen verwijzen naar mijn schrijven A. No 620 Kabinet dd. 17 Mei j.l., naar aanleiding van Uwe apostille No 1438 Kabninet dd. 16 Mei 1939, betreffende J.P.M. Busch, wonende alhier aan het Oranjepark no. 7 en aanbevolen voor een Koninklijke onderscheiding. De wnd. Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.