Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


29-12-1768 Hilletje Gregoor weduwe Kruijsselberg


(voor de stad) Extract uit de Resolutie vande Ed: Groot Achtb. heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Donderdag den 29: Decemb. 1768 nademiddag
Mijnen Ed: Heeren vand en Gerechten door den heeren Hoofd officier Mr. Hugo Repelaer geinfomeerd wordende dat Hilletje Gregoor weduwe Kruijsselberg, thans gedetineerde op den Raadhuize dezer Stad, door indispositie niet langer in detentie op den Raadhuize dezer Stad gehouden kan worden hebben na voorgaande deliberatie goedgevonden de gem: weduwe Kruijsselberg, tot haare herstelling te plaatse in Stads Kranksinnig en beterhuis, om aldaar gedurende haare indispositie buiten allen accwes gecustodieert te worden. En zal Extract dezes gegeven worden aan de Heeren Regenten van Stads Krankzinnig en beterhuis tot derzelver informatien.
Accordeert met de vooers. Resolutie. Jb. Karsseboom.

[VOORKANT] Fol. 81

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.