Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


13-04-1769 Anthonij Boshoven


(voor de Stad) Extract uit de Resolutie van de Ed: Groot achtb: Heeren van den Gerechte der Stad Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Donderdag den 13: April 1769.
Mijne Ed: Heeren van den Gerechte hebben, na voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan Anthonij Boshoven, welke vrijwillig aangenomen eheft naar Oost Indien te vaaren, te plaatsen in Stad Kranksinnig en beterhuis, tot dat 'er gelegenheid zal zijn, om denzelven 't zij als matroos of blokmaaker naar Oostindien te doen vaaren
En zal Extract dezes gegeven worden aan de Heeren Regenten van Stads-Kranksinnig en beterhuis om te strekken tot derzelver informatie
Accordeert met de voors: Res:e. Jv. Karsseboom

Extract Resolutie van den Ed: Gr: Achtb: Gerechte in dato 13 april 1769
Anthonij Boshoven geconfineert tot er occasie zijn zal, om den zelven als Matroos, off Blokmaker na Oostindie te zenden.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.