Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


22-06-1769 Abraham van der Beek


(Doom) Schout Burgemeesteren en Schepenen der Stad Schiedam geexamineert hebbende de requeste gepresenteerd bij Arnoldus van der Beek makelaar en Maglina Burgwal egte luiden woonende binnen deeze Stad, en gelet op 't verzoek daar inne gedaan, hebben de Supplianten geauthoriseert en gequalificeert, authoriseeren en qualificeeren dezelve bij deezen om haar lieder zoon Abraham van der Beek, ter zake van dronkenschap in een bekwaam verbeeterhuis binnen deeze Provincie te mogen confineeren. Gedaan den 22 Junij 1769. In kennise van mij G.C. du Bois.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.