Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


30-06-1769 Adriana Verschuur huisvrouw van Alewijn Deenik (ontslagen)


Gezien bij Bailluw Schout en Scheepenen van
Monster Zeekere Requeste Denselve Gereghten overgegeeven
bij ofte van weegen Arij van der Lelij ende Maartie
Crombrugge
Eghte Luijden woonende te Loosduijnen, onder
deese Heerlijkheijt Aanbehuwde Vader en Eijge Moeder van Alewijn Deenik Getrouwt met Adriana Verschuur; Versoekende
om gerallequeerde Reedene breeder bij de voorsz:
Requeste gemeldt, Dat de voorn: Adriana Verschuur
huijsvrouw van voorn: Supplianten zoon Alewijn Deenik
va haar Confinement uijt het Verbeterhuijs volgens Acte
op den 17e: Junij 1767 daar toe bij deesen Gereghten verleent
Moghte werden ontheeven ende ontslaagen Gelijk deselve
Door opgem: Bailiuw Schout en Gereghten Daar van ontheeven
ende Ontslaagen werd mits desen
Gedaan ter Gereghts Camere binnen Monster Heeden den 30en: Junij 1769.
Ter Ordonn: van deselve N.S. Roels.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.