Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


07-09-1769 Jan Patijn, mr. smid te Schiedam


Schout, Burgermeesteren en Schepenen der Stad Schiedam geexamineert hebbende de requeste gepresenteert bij Pieter Patijn woonende binnen deeze Stad, en Leendert Patijn, woonenden binnen de Stad Rotterdam, en gelet op het vezoek daarinne gedaan hebben de Supplt.ten geauthoriseert en geqaulificeert, authoriseeren en qualificeeren dezelve bij deezen om haar lieder broeder Jan Patijn, mr. smit binnen deeze Stad, ter zake van dronkenschap en een daartoe gequalificeert huis binnen deeze Provincie te mogen confineeren. Gedaan den 7e September 1779.
In kennisse van mij G.C. du Bois.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.