Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


02-11-1769 Elizabeth van Maasdam (ontslagen)


(Voor den Armen) Aan den Ed: Agtb: Geregte van Zwijndrecht
Geven met behoorlike eerbiet te kennen: de Kerkenraden van Zwijndrecht, dat zijlieden bij appoinctemente van UwEd: Agtb: verkreegen hebben Omme Elizabeth van Maasdam, geboortig van hier, om derzelver krankzinnigheit, waar door dezelve tot lasten van den Armen alhier geraakt was, in het Leprooshuis der Stat Dordrecht te mogen confineren. dat dezelve Elizabeth van Maasdam thans in zo verre herstelt is, dat dezelve in staat is zig zelven te kunnen hoeden. En waarom de Supplianten sig andermaal jeren tot UwEd: Agtb: ootmoedig versoekende Appoinctement, waar bij de Supplt. werden geauthoriseerd omme dezelve Elizabeth van Maasdam, uit haar vorengem. Confinement te mogetn ligten.'T Welk doende &c; uit naam van de Supplianten N.S. W. Snethlage predt. te Zwijndrecht

Schout en Schepenen van Zwijndrecht, na zig op den inhoude dezes behoorlik geinformeert en op alles gelet te hebben, waar op in dezen te letten stonde accorderen de Supplianten hun verzoek, permitteren mitsdien dezelve Omme Elizabeth van Maasdam, in nevenstaande Requeste gemelt, uit haar Confinement te mogen ligten. Actum den 2: November 1769.
Ter ordonnantie van de selve als Subst. secrets. C: Groenevelt.

[VOORKANT] Elisabeth Maasdam ontslagen op 2 Novemb. 1769.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.