Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: akten stads krankzinnig- en beterhuis ('het Blauwhuis') 1761-1786


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 483 1761-1786 (Akten waarbij door de daartoe bevoegde autoriteiten machtiging wordt verleend tot het opsluiten, het verlengen van de opsluiting of het ontslaan van patiënten)

(titel stapel 1) 1e Pacquet - Appoinctementen en Resolutien van Confinement van binnen de Stad lopende van 1763 tot 1794 incl. voor het Krankzinnig en beterhuis.


09-11-1769 Isaak Blekton (ontslagen)


(Voor de Stad) Extract uit de Resol. van de Ed: groot achtb. Heeren van den Gerechte der Stadt Dordrecht, in derzelver vergadering genomen op
Donderdag den 9 November 1769
Mijn Ed: Heeren van den Gerechte gehoort hebbende het versoek bij Johannes Blekton aan Hun Ed: Groot Achtb: gedaen, tenderende, dat zijn zoon Isaak Blekton, dewelke op den 26e November 1767 door Hun Ed: groot Achtb. voor den tijt van twee Jaren was geconfineert geworden in het Stads Krankzinnig & beterhuis, wederom uuit desselfs Confinement mogte werden ontslagen en voorts gehoort hebbende het rapport van de Heeren Commissarisen Pompe van Meerdervoort & Beelaerts, dewelke zig nopende de gehoudene Conduiten geduurende het Confinement van gem: Blekton hadden geinformeert, hebben na voorgaande deliberatie goedgevonden en vertaan, dat den bovengem. Isack Blekton uit desselfs Confinement zal worden Ontslagen en op vrije voeten gestelt gelijk denzelve Ontslagen en op vrije voeten gestelt word bij dezen. En zal Extract dezes aende Heeren Regenten van het voorn. huis worden gegeven, om te dienen tot derzelver informtie.
Accordeert met de voors. Resolutie. Jb. Karsseboom.

Laatst gewijzigd: januari-februari-maart 2015 / december 2016.